Projekt Marketingová strategie a realizace designu značky Hospůdka na Haldě byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím národního plánu obnovy.