Rybník a rybolov

RELAX I RYBAŘENÍ NA HALDĚ

Hezké chvíle strávené u vody nejen pro rybáře nabízí rybník Halda, který je přímo u naší hospůdky. Okolí rybníka je dokonalou zónou na příjemnou procházku. Oddechněte si od každodenního stresu a vychutnejte si kávu na lavičce u rybníka, idylické pozorování vodní hladiny, poslouchání ptáčků a uvolněte tak svoji mysl.
Rybník je také ideální místo pro svatební obřady, které probíhají na dřevěných molech u vody pod korunami stromů. Romantická atmosféra Vás jistě uchvátí, tak jako stovky párů před Vámi.
Na břehu rybníka se také nachází naše apartmány, které mohou využít nejen rodiny s dětmi, ale také rybáři. Kterým se nabízí využití soukromého mola na rybolov.
Rybník Halda má rozlohu 2,3 ha a je bohatě zarybněn. Osádku tvoří kapři, amuři, štiky, candáti, sumci, jeseteři, okouni, pstruzi a další.

Prodej povolenek si můžete dohodnout na tel. +420 731 971 157 – pan Mařák nebo můžete zakoupit přímo na baru naší hospůdky.

Sportovní rybolov

Rybářský řád

Lov pstruhů

Foto a video

Sportovní Rybolov

Prodej povolenek si předem dohodněte s panem Mařákem.

Ceny povolenek 2024

Rybolov s ponecháním úlovku

Celoroční

6.000 Kč

Týdenní

4.500 Kč

Celodenní dle doby lovu

700 Kč

Víkendová (pá 7:00 – ne 22:00)

1.800 Kč

Lov pstruhů

400 Kč

v ceně 3ks ryb
každá další ryba navíc za příplatek 100,-

Příplatek za lov přes noc

100 Kč

(k jednodenní povolence)

Rybolov Chyť a pusť

Celoroční

není

Týdenní

2.000 Kč

Celodenní dle doby lovu

300 Kč

Víkendová (pá 7:00 – ne 22:00)

1.000 Kč

Lov pstruhů

není

u „chyť a pusť“ není k dispozici

Příplatek za lov přes noc

100 Kč

(k jednodenní povolence)

Lov pstruhů

Cena a poplatky

 • Tato prodejka opravňuje k odlovu 3 kusů lososovitých ryb (pstruh a siven).
 • Cena za odlov 3 kusů lososovitých ryb činí 400 Kč.
 • Za každý další kus je nutno doplatit 100,-/ks.  Zákaz pouštění prstruhů zpět do vody.
 • Ostatní druhy ryb jsou na tuto povolenku hájeny.

Časové omezení

 • Odlov probíhá v zimním období.
 • Denně od 7:30 do 17:00.
 • Informace o stavu ledu na tel.č. +420 731 971 157 p. Mařák

  Pravidla pro rybáře

  • KOUPÍ SOUHLASÍM S DODRŽOVÁNÍM NÍŽE UVEDENÝCH PRAVIDEL.

  Omezení

  • Lov na dva pruty
  • VYSAZENO 4q tržních pstruhů.
  • V průběhu lovu nesmí být rybí obsádka vnaděna ani krmena.
  • Ulovení a na led vytažení pstruzi musí být neprodleně usmrceni .
  • Vzdálenost lovících rybářů od sebe je 5 m nebo po domluvě mezi sebou.

  Povinná výbava

  • Povinná výbava je: pean, míra, háčky bez protihrotu.
  • Prosíme o šetrné zacházení s jakoukoliv vytaženou rybou.

  Zápisy a kontroly

  • Ponechané ryby se neprodleně zapisují a usmrcené budou viditelně uloženy v bezprostřední blízkosti.
  • Na požádání se rybář podrobí kontrole zavazadel.
  • Vrátit místo do původního stavu (uklidit po sobě odpadky).

  Důležité informace

  • Po skončení lovu se stvrzenka musí vrátit obsluze baru Hospůdky na Haldě nebo je nutné vyčkat příchodu pracovníka Rybářského revíru Halda Boršice!!!
  • JE ZAKÁZÁNO KUCHAT RYBY NA LEDĚ I V OKOLÍ RYBNÍKA.
  • Při nedodržení jakékoliv části pravidel budete vykázáni z rybníka bez finanční náhrady!!!
  • VSTUP na led na vlastní nebezpečí !

  Možnost zapůjčení

  • Vrták v ceně povolenky.
  • Poplatek za udici na dírky – 50 Kč/1 udice (k dispozici 6 udic).
  • Poplatek za zlomenou udici – 200 Kč.
  • Poplatek za pokažený naviják – 250 Kč.
  • Poplatek za ztrátu prutu s navijákem – 450 Kč.
  • Zapůjčený vrták udržujte v řádném stavu – neklepejte s ním do ledu ani s ním nepačte led, neničte břity.

  Evidenční zápisy

  • Pro lepší evidenci je potřeba zapsat všechny vytažené ryby a doplnit k nim písmeno:
   • P – 3 ks v ceně povolenky
   • H – odevzdáno obsluze na Haldu
   • D – dokoupeno (libovolný počet)

  Vzor:

  Rybářský Řád – vodní nádrž Halda Boršice

  Vodní nádrž Halda Boršice, ležící u obce Boršice, provozuje rybářský revír s tímto rybářským řádem.

  I. Doba Hájení Jednotlivých Druhů Ryb

  1. Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: štika obecná, bolen dravý, candát obecný. 

   2. V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru.

   3. Na přítoku (cedulemi vyznačené trdliště) je rybolov zakázán celoročně.

   4. Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra – koi kapři, jeseteři, raci a žáby, candáti obecní nad 75 cm. Sumec se může lovit celoročně.

  II. Zákaz Přivlastňování Ryb Nedosahujících Nejmenší Stanovené Délky a Přesahujících Maximální Povolenou Délku

  Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

  III. Chování Při Lovu

  • Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění.
  • Při lovu ryb je vhodné, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost min. 3m, nedohodnou-li se  na vzdálenostech kratších.
  • Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.
  • Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům –  policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na rybníku.
  • Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele revíru.
  • Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.

  Denní doba lovu se stanovuje takto (v čase platném v té době)

  Denní Doba Lovu:

  • Březen, listopad, prosinec: 7:00 – 17:00
  • Duben, říjen: 7:00 – 19:00
  • Květen, září: 6:00 – 21:00
  • Červen, červenec a srpen: 6:00 – 22:00

  Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody. V areálu jsou umístěny nádoby na odpad, prosím využívejte je.

  IV. Zakázané Způsoby Lovu a Vnadění

  • Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.
  • Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice. Lze požádat o výjimku při lovu sumců.
  • Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy.

  V. Povolené Způsoby Lovu Ryb a Vnadění

   PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY BEZ PROTIHROTU NEBO S PROTIHROTEM ZAMÁČKLÝM Či UPILOVANÝM.

   • Kdo loví ryby udicí, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Chytá-li na dvojháček, trojháček či více háčkový systém při lovu dravců, na živou či mrtvou rybku (velikost nástražní rybky musí být více jak 15 cm) smí mít pouze jeden návazec.
   • Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží jako jsou například helikoptéry, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj. ( srkačky, helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.
   • Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Pro přívlač mohou být použity jen umělé nástrahy:
   • plandavá a rotační třpytka,
   • wobler,
   • gumový twister aj.,
   • při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Tato může být vybavena jen jedním jednoháčkem, nebo jedním trojháčkem.

   Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

   Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat, musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování. Při lovu chyť a pusť je nutno používat podložky.

   Zavážení nástrah povoleno. Lovící nesmí obtěžovat svou činností ostatní rybáře!!!!

   K OZNAČENÍ LOVNÉHO MÍSTA JE POVOLENA POUZE TYČOVÁ BÓJKA (nejsou povoleny jakékoliv bójky sestávající z plováku, provazu a zátěže na dně).

   Vi. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH EVIDENCE

   • Ponechané 2 ks lososovité ryby se počítají za 1 ks ryby ušlechtilé.
   • Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.
   • Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.
   • Počet všech ponechaných ušlechtilých ryb na celoroční povolenku je 12 ks nebo 20 ks ryb lososovitých. Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7 kg všech ryb. V tomto množství smí být maximálně 5 ks okouna, lína a úhoře. Dojde-li k překročení limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks ušlechtilých ryb nebo 4 ks lososovitých ryb. Za ušlechtilé ryby jsou považováni: kapr, štika, amur, tolstolobik, sumec a bolen, za rybu lososovitou je považován pstruh. Po ulovení a ponechání 2 ks ušlechtilých nebo 4 ks lososovitých ryb (nebo 1 ryby ušlechtilé a 2 ryb lososovitých) končí denní lov i když ulovené ryby ryb nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg
   • Držitel týdenní povolenky (7 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 20 kg všech ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2ks dravce nebo 4 ks ostatních ušlechtilých ryb nebo 8ks lososovitých ryb. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušlecht. ryby = 3 ks lososovité ryby.
   • Na jednu víkendovou povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks lososovitých ryb. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7kg. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.
   • Na jednu denní povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks lososovitých ryb. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7kg.
   • Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.
   • Při úlovku a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam proškrtnout.
   • Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit ihned po ukončení lovu po ukončení platnosti povolenky. Záznam je také možno odevzdat do schránky u vývěsky na mostku.
    Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť“ se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Při lovu na položenou a plavanou smí mít rybář nastraženy 2 pruty.
   • Sumec bez omezení počtů a váhy. Prosíme jen odlov nahlásit. 

   Vii. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

   • Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.
   • Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.
   • Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložku pod ryby.
   • Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu.
   • Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.
   • Lovec uchovává ryby živé ve vlastním vezírku či ekosaku. Lososovité ryby po ulovení a ponechání může ihned usmrtit.
   • Ryba, uložená ve vezírku, se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.
   • Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.
   • Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.
   • Pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá přímo u vody, bude mu odebrána povolenka.

   VIII. LOV NÁSTRAŽNÝCH RYBEK A JEJICH POUŽITÍ

   • Plocha čeřínku může být nejvýše 1m čtvereční.
   • Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenu nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny.
   • Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou, musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a druhy ryb v době jejich hájení.

   IX. SANKCE

   Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem a to včetně zavazadel a vozidla.

   • Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.
   • Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána.
   • Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.
   • Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb, …).

   Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

   X. UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK

   Udělování výjimek z rybářského řádu:

   • lov přes noc za příplatek bez možnosti ponechání ryby – lovící přes noc je povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů
   • použití pevných bójí k lovu sumců

   Výše uvedené výjimky uděluje majitel nebo pověřená osoba vždy písemným záznamem do povolenky.

    

   XI. DOPLNĚK ŘÁDU

   Zákaz používání pevných montáží jako jsou například Helikoptéry kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj. ( srkačky, Helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

   Toto jsou příklady zakázaných způsobů montáže:

   Zákaz používání šokových nebo odhozových spletených šňůr.

   Zákaz používání jiných než tyčových bójek k označení krmného místa.

   Povinnost

   Mít podložku pod rybu dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

   Mít dostatečně velký podběrák tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce. Oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí).

   Doporučení

   Při fotografování s rybou musíte držet rybu max. 50 cm nad zemí tak aby, pokud vám ryba vyklouzne, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte rybu co nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo. Rybu pokládejte vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku pod rybu.

   Při lovu „chyť a pusť“ používejte kaprové montáže s jen jedním návazcem a s jedním háčkem, nepoužívejte trojháčky.

   Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu a v tomto dodatku Vám bude odebrána povolenka k lovu bez náhrady a budete muset opustit areál rybníka do 30 min.

    

   fotogalerie